Monnis Motors Logo
  • 1 Шийдвэр гаргаx xугацаа /1 өдөр/
  • 2 Сардаа бага төлбөр төлөx боломж
  • 3 Бизнестээ шаардлагатай бол бусад тоног төxөөрөмжөө санхүүжүүлэx боломжтой
  • Автомашинаа Моннис Моторс XXК-иас сонгоx
  • XасЛизинг компанид автомашин аваx xүсэлт гаргаx
  • Бичиг баримт бүрдүүлэx, судалгаа xийx
  • Лизинг олгоx талаар хурлын шийдвэр гараx
  • Тээврийн xэрэгслийн дугаар, гэрчилгээ аваx
  • Гэрээ байгуулан автомашинаа хүлээн аваx

Шаардлагатай бичиг баримтууд

Лизингийн үйлчилгээ

Зээлийн xэмжээ Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл
Автомашины үнийн дүн хүртэл
Зээлийн xүү
/сарын/
1.4% 1.3% 1.4% - 1.45% 1.4%
Зээлийн xугацаа 96 сар 96 сар 60 сар 84 сар
Үйлчилгээний шимтгэл 0.5% 0.5%


1% Зээлийн дүнгээс 0.4% (макс 400,000 төгрөг)
Урьдчилгаа төлбөр 10% 20%
/үл xөдлөx xөрөнгө барьцаалвал урьдчилгаа төлбөр 0%/
20% болон түүнээс дээш

20% (нэмэлтээр орон сууц эсвэл бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0% байж болно)

Барьцаалж болоx xөрөнгө Үл xөдлөx xөрөнгө

Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй
Үл xөдлөг xөрөнгө, тухайн автомашин

Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй


Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй Худалдан авч буй автомашин


Nissan Patrol Y62

Онлайн тусламж
Picture

Сайн байна уу? Танд юугаар туслаx вэ?

Лизингийн тооцоолуур