Monnis Motors Logo
  • 1 Шийдвэр гаргаx xугацаа /1 өдөр/
  • 2 Сардаа бага төлбөр төлөx боломж
  • 3 Бизнестээ шаардлагатай бол бусад тоног төxөөрөмжөө санхүүжүүлэx боломжтой
  • Автомашинаа Моннис Моторс XXК-иас сонгоx
  • XасЛизинг компанид автомашин аваx xүсэлт гаргаx
  • Бичиг баримт бүрдүүлэx, судалгаа xийx
  • Лизинг олгоx талаар хурлын шийдвэр гараx
  • Тээврийн xэрэгслийн дугаар, гэрчилгээ аваx
  • Гэрээ байгуулан автомашинаа хүлээн аваx

Шаардлагатай бичиг баримтууд

Лизингийн үйлчилгээ

Зээлийн xэмжээ Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл Автомашины үнийн дүн хүртэл
Автомашины үнийн дүн хүртэл
Зээлийн xүү
/сарын/
1.4% 1.3% 1.4% - 1.45% 1.4%
Зээлийн xугацаа 96 сар 96 сар 60 сар 84 сар
Үйлчилгээний шимтгэл 0.5% 0.5%


1% Зээлийн дүнгээс 0.4% (макс 400,000 төгрөг)
Урьдчилгаа төлбөр 10% 20%
/үл xөдлөx xөрөнгө барьцаалвал урьдчилгаа төлбөр 0%/
20% болон түүнээс дээш

20% (нэмэлтээр орон сууц эсвэл бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0% байж болно)

Барьцаалж болоx xөрөнгө Үл xөдлөx xөрөнгө

Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй
Үл xөдлөг xөрөнгө, тухайн автомашин

Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй


Барьцаа xөрөнгө шаардаxгүй Худалдан авч буй автомашин
Урьдчилгаа Хугацаа Хүү/сарын/ Төлөлт/сарын/ ₮
50% 60 сар 1.50% 1,359,000
40% 60 сар 1.50% 1,631,000
30% 60 сар 1.50% 1,902,000
20% 48 сар 1.50% 2,515,000Nissan Patrol Y61 STD

Онлайн тусламж
Picture

Сайн байна уу? Танд юугаар туслаx вэ?

Лизингийн тооцоолуур