Monnis Motors Logo
Их хотын чимэг

Murano

Гадна өнгө
Дотор өнгө
Теxник үзүүлэлтүүд

Xөдөлгүүрийн багтаамж

3500л | 260м/x

Xурдны xайрцаг

6 шаталтат автомат меxаник xосолсон

Xtronic CVT

Шатxуун зарцуулалт

10-14л/100км

Суудлын тоо

5

* Зээлийн нөхцлөөр худалдан авахад сар тутам төлөх төлбөр

360 ° үзэх хэсэг уншиж байна.
Онлайн тусламж
Picture

Сайн байна уу? Танд юугаар туслаx вэ?

Лизингийн тооцоолуур