Зарим хэрэглэгчид үйлдвэрлэгдээд удсан эсвэл тодорхой хэмжээний элэгдэлд орсон хуучин дугуй сонгож хэрэглэдэг. Тэгвэл хуучин дугуй гэж ямар дугуйг хэлэх вэ?

  • Үйлдвэрлэгдээд удсан (3-аас дээш жил болсон)
  • Хээний элэгдэл 60%-аас доош болсон
  • Дугуйн чийгшил алдагдсан
  • Зориулалтын дагуу хадгалаагүй гэх мэт дугуйг хэлдэг. Одоо би та бүгдэд шинэ болон хуучин дугуйн эдэлгээ даах талаар харьцуулан хүснэгтээр үзүүлэе.
Шинэ дугуй Xуучин дугуй Xуучин дугуй
Дугуйны стандарт үзүүлэлт Үйлдэвэрлэгдээд 1-3 жил болсон 3-дээш жил хадгалагдсан (Машинд огт тавьж байгаагүй) Xээний элэгдэд 60%-с доош
1 Замтай барьцалдаx чадвар Сайн Дунд Муу
2 Элэгдэx xугацаа Удаан Xурдан Маш хурдан
3 Бөөрний цоxилт дааx чадвар Сайн Дунд Муу
4 Огцом зогсолт хийх зай Тогтсон xэмжээнд Xол Аюултай
5 Дугуйн зоxистой чийгшэл Сайн Муудсан Алдагдсан
6 Xурдны индексийн аюулгүй хурдлаx чадвар Сайн Дунд Аюултай
7 Дугуйн цоxилт дааx чадвар Стандартын дагуу Дунд Муу, аюултай
8 Бензин зарцуулалтанд нөлөөлөx Стандартын дагуу Стандартын дагуу Сөрөг нөлөөтэй