Monnis Motors Logo

Xолбогдоx мэдээлэл

  • Автомашинаа Моннис Моторс ХХК–иас сонгох
  • ХасЛизинг компанид автомашин авах хүсэлт гаргах
  • Бичиг баримт бүрдүүлэх, судалгаа хийх
  • Лизинг олгох талаар хурлын шийдвэр гарах
  • Тээврийн хэрэгслийн дугаар, гэрчилгээ авах
  • Гэрээ байгуулан, автомашинаа хүлээн авах
Онлайн тусламж
Picture

Сайн байна уу? Танд юугаар туслаx вэ?

Лизингийн тооцоолуур