Monnis Motors Logo

Ниссаны дүрэм

Бүхнийг дээд зэргийн чанартай хийх нь бидний эрхэм зорилт

80 гаруй жилийн туршид Nissan нь автомашины үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ чанар, мэргэжлийн байдлаар ханддаг шинжийн хэм хэмжүүр болохыг эрхэмлэн, инновацийн технологи, үйлчилгээний өндөр стандарт нэвтрүүлж, Nissan гэсэн ертөнцийг Таны ажил амьдралын тааламжтай нэг хэсэг болгохын төлөө ажиллаж байна. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд Nissan нь хэд хэдэн зарчим, дүрмийг хатуу баримтладаг бөгөөд энэ нь автомашин бүтээхэд хандах хандлагыг өөрчилж, улмаар хүн ба түүний хэрэгцээ хамгийн чухал зүйл мөн гэсэн философи бий болгосон.


Онлайн тусламж
Picture

Сайн байна уу? Танд юугаар туслаx вэ?

Лизингийн тооцоолуур