Monnis Motors Logo

Нийгмийн халамж


Манай Моннис Моторс ХХК - нь хөдөлмөрийн хуулийг даган мөрдөж, ажилтан танд хуулиар олгогдох бүх эрх болон хангамжийг олгохын зэрэгцээ компаний дотоод журмын дагуу ажилчдынхаа нийгмийн халамж үйлчилгээг үе шаттайгаар шийдэн ажилладаг.

Тухайлбал:

  • Ажилтан гэрлэх ёслолоо хийх;
  • Ажилтны гэр бүлд шинэ хүн мэндлэх;
  • Ажилтанд ар гэрийн гачигдал тулгарах;
  • Ажилтан эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх;
  • Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа гэмтэх;
  • Амьжиргааны түвшин доогуур байх;
  • Өндөр насны тэтгэвэр болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас ажил үүргээсээ чөлөөлөгдөх;
  • Мэргэжлээ дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдах;
  • Бусад шалтгаанаар компаниас зээл авах... зэрэг тохиолдлуудад мөнгөн болон бусад хэлбэрийн тусламжийг компаний зүгээс үзүүлдэг.
Онлайн тусламж
Picture

Сайн байна уу? Танд юугаар туслаx вэ?

Лизингийн тооцоолуур